THƯ VIỆN

Trường Cao đẳng Sư phạm
Thừa Thiên Huế

Hướng dẫn sử dụng

 • Hướng dẫn sử các phòng chức năng ở Thư viện điện tử Trường CĐSP TT Huế

  Giờ phục vụ:

  Từ 7 giờ đến 22 giờ mỗi ngày. Bắt đầu từ ngày 4/01/2009

  Phòng Tham khảo 
   
  Xuất trình thẻ thư viện tại quầy tham khảo
  Chọn tài liệu trên giá để đọc tại chỗ
  Để tài liệu tại bàn sau khi đọc xong
  Tài liệu chỉ được photocopy không quá 20% số trang, riêng luận văn, luận án và báo cáo khoa học không được
  Sử dụng máy tính để tra cứu thông tin trực tuyến và Internet.

   
    Phòng Tạp chí 
   
  Chọn tạp chí trên giá theo từng folder để đọc tại chỗ
  Để tạp chí tại bàn sau khi đọc xong.

   
    Phòng Đa phương tiện 
   
  Đặng ký sử dụng trước một ngày tại quầy tham khảo
  Mỗi bạn đọc sử dụng tối đa 4 giờ/tuần
  Đọc tại chỗ đĩa CD-ROM và học tiếng Anh trên mạng.

   
    Phòng Lưu hành 
   
  Xuất trình thẻ thư viện tại quầy lưu hành
  Chọn sách trên giá để đọc tại chỗ hoặc mượn về nhà
  Để sách đúng nơi quy định sau khi đọc xong, sách mượn về nhà làm thủ tục tại quầy lưu hành.
  Mượn sách quá hạn bị phạt, mọi trường hợp sách bị mất mát, hư hỏng đều phải đền bù.
  Đem sách ra ngoài không qua thủ tục tại quầy lưu hành và bị hệ thống an ninh phát hiện sẽ bị xử phạt và truất quyền độc giả.
   
   
    Phòng Máy tính 
   
  Xuất trình thẻ thư viện và thẻ sử dụng Internet do thư viện phát hành tại bàn thủ thư.
  Sử dụng đúng số máy được đăng ký.
  Giữ trật tự trong quá trình sử dụng.
  Giữ gìn máy móc tài sản của phòng Internet.
  Phòng máy chỉ được sử dụng để truy cập Internet tìm tài liệu phục vụ học tập.
  Nghiêm cấm sử dụng phòng máy để chơi trò chơi trực tuyến (game online) và truy cập những trang web có nội dung xấu.

  Nếu bị phát hiện phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường và pháp luật.
  Liên hệ với nhân viên phụ trách Internet về mọi sự cố kỹ thuật trong quá trình sử dụng.
   

 • HƯỚNG DẪN TRA CỨU TÀI LIỆU Chức năng này cung cấp cho người dùng công cụ tìm kiếm thông tin thư mục theo nhiều tiêu chí khác nhau. Cung cấp các khả năng tìm kiếm mạnh với giao diện được thể hiện dưới dạng một Form mẫu định sẵn. B1: Nhập nội dung tim kiếm vào các trường thông tin hiện có: - Nhan đề - Tác giả - Từ khóa - Phân loại - Năm xuất bản - Số Đăng ký cá biệt (ĐKCB) B2: Để tìm chính xác một từ khóa tìm kiếm nào đó ta tích chọn vào ô khóa tìm B3: Chọn số kết quả tìm kiếm muốn hiển thị ra trên 1 trang màn hình: 25, 50, 75, 100 B4: Nhấn nút Tìm kiếm để chương trình tiến hành tìm kiếm dữ liệu B5: Nhấn nút chi tiết ở biểu ghi cần xem để xem được nội dung cụ thể của biểu ghi B6: Chọn kiểu hiển thị biểu ghi theo ISBD hoặc theo Marc21 - Màn hình hiển thị theo ISBD - Màn hình hiển thị theo Marc21

Tài nguyên số

Tổng hợp

Cơ sở dữ liệu chuyên ngành

Nguồn: Internet

Lượt xem: 747 | Link

 

Công nghệ thông tin

Cấu trúc dữ liệu và thuật toán / Đinh Mạnh Tường

Nguồn: Internet

Lượt tải: 490 | File

 

Công nghệ thông tin

Giáo Trình HTML và Thiết kế Web / Lê Minh Hoàng

Nguồn: Internet

Lượt tải: 456 | File

 

Công nghệ thông tin

Giáo trình SQL Server 2005 / Nhiều Tác Giả

Nguồn: Internet

Lượt tải: 34 | File

 


Công nghệ thông tin

Visual Studio Lập trình C# 2008 Cơ bản

Nguồn:Internet

Lượt tải:29 | File

 

Tiếng Nhật

24 quy tắc học Kanji trong tiếng Nhật Tập 2 / Trần Việt Thanh

Nguồn:Internet

Lượt tải:31 | File

 

Tiếng Nhật

Giáo trình tiếng Nhật cho người Việt Nam / Nguyễn Văn Hảo

Nguồn:Internet

Lượt tải:31 | File

 

Tiếng Anh

English Vocabulary in Use Elem / Cambridge

Nguồn:Internet

Lượt tải:35 | File

 

Giới thiệu

TRUNG TÂM KLF – THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ

CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TT - HUẾ

Thua Thien Hue Junior College of Education’s

KLF Centre- Electronic Library

Thua Thien Hue Junior College of Education’s Electronic Library

84 Hung Vuong StHue City

Phone: 0234.3832204               Fax: 0234.3833584

Email: hvthanhklf@gmail.com

URL: http://www.klfcdsp.huecity.vn

 

Nền tảng

Trung tâm KLF – Thư viện điện tử Tr. CĐSP TT Huế được xây dựng theo mô hình thư viện hiện đại của dự án đào tạo giáo viên trung học cơ sở với sự đầu tư của Bộ giáo dục và đào tạo. Ngày chính thức đưa vào hoạt động: 26 tháng 03 năm 2006.

 

Basis

Thua Thien Hue Junior College of Education’s KLF centre- Electronic Library is designed in the form of new libraries of the intermediate teachers’ training project with the investment of Ministry of Education and Training.

The official date for its operation was March 26th, 2006.

 

Quan điểm:

Giá trị thư viện không phải ở chỗ thư viện có bao nhiêu tài nguyên mà là thư viện đáp ứng nhu cầu thông tin một cách có hiệu quả như thế nào từ nhiều nguồn ở khắp nơi thông qua công nghệ mới.

  

Viewpoints

The value of library is not only the number of resources but how effectively it responds to the information need from every source via the use of new technology

  

Mục tiêu:

Thư viện được thành lập trên quan điểm hiện đại và sử dụng công nghệ mới tạo điều kiện tiếp cận và truy hồi thông tin một cách dễ dàng, cũng như đáp ứng mọi yêu cầu thông tin cho mọi đối tượng độc giả.

 

Objectives

Library is founded on the new viewpoint and use of the technology facilitating information access and meeting all demands to all readers.

  

Nhiệm vụ:

 • Tổ chức xây dựng và phát triển nguồn lực thông tin tư liệu ở cả hai dạng in ấn và điện tử.
 • Tổ chức nguồn lực thông tin theo các chuẩn nghiệp vụ của thư viện điện tử để đạt hiệu quả truy cập hữu hiệu nhất
 • Tổ chức cơ cấu hoạt động phục vụ hiệu quả và đảm đương tốt các mục tiêu của mô hình thư viện chuyên khảo - điện tử của trường.
 • Tổ chức dịch vụ thông tin và tham khảo đảm bảo tiêu chí phục vụ đúng tin, đúng lúc, đúng người cần và đúng cách.
 • Tổ chức hoàn thiện CSDL đảm bảo theo các chuẩn nghiệp vụ xử lý kỹ thuật.
 • Xây dựng kế hoạch dự báo, đánh giá tổng kết nhu cầu và hiệu quả phục vụ của thư viện.

  

Tasks

- Realize and develop information forces and documents in both printing and electronic forms.

- Arrange informaiton forces under professional norms of electronic libraries for access effectiveness.

- Organize good services, achieve all objectives of specialized electronic patterns of library.

- Provide information and reference services to the right person, in the right time and manner.

- Use technically proper database.

- Plan reports, evaluate library’s needs and effectiveness.

  

Thư viện số:

Sử dụng phần mềm mã nguồn mở thư viện số Greenstone, Dspace để tạo lập những Bộ sưu tập số thông tin chuyên ngành.

- Cổng thông tin tích hợp tài liệu điện tử từ mọi nguồn.

 

Digital library

- Use open software Greenstone, Dspace to create digital collections of specialized information.

- Information path collecting all sources of electronic documents

Dịch vụ tham khảo:
Đáp ứng yêu cầu thông tin cho mọi đối tượng sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu… Thông tin được cung cấp bao gồm Danh mục tài liệu thư tịch; Tài liệu điện tử toàn văn dạng Text, Doc, HTML, PDF …; Tài liệu đa phương tiện: hình ảnh, âm thanh, phim … Cung cấp dưới hình thức in ấn. photocopy, CD-ROM, DVD … Đặc biệt thông tin có thể tổ chức thành bộ sưu tập chuyên ngành trên CD-ROM phục vụ truy tìm, lướt tìm theo tác giả, nhan đề, từ khóa, tiêu đề, đề mục…

 

Reference services

Meeting information requirements for all members: students, lecturers, researchers, etc. Provided information includes Document Lists; Electronic Text Documents, PDF, etc; All-Purpose Documents: images, sound, films, etc. All these documents are provided in printing, photocopying, CD-ROM. Particularly, the information can be diverted into special collections on CD-ROM for the search of authors, titles, key words, headings, etc.


Đào tạo và tập huấn 

Thư viện là cơ sở thực hành, thực tập tốt nghiệp của các hệ đào tạo chính quy Trung cấp thư viện, Cao đẳng và Đại học Thư viện - thông tin

 

In-service Training

Library facilities provide good establishments and graduation practice in academic training: Intermediate Library, College and University of Library- Information.